Bao bì thực phẩm, Bánh kẹo – Cải thiện doanh thu với giải pháp bao bì đột phá