Hộp nhựa đựng thực phẩm để trong tủ đông được không? Loại nào tốt?